Akcyza dla aut elektrycznych


#1

Takie oto coś znalazłam na temat akcyzy. Czy ktoś wie czy ta stawka jest nadal aktualna?

Jaką stawką podatku akcyzowego należy opodatkować wewnątrzwspólnotowe nabycie
samochodu osobowego napędzanego silnikiem elektrycznym?
Zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2011r.
Nr 108 poz. 626 z późn. zm.) stawka akcyzy na samochody osobowe wynosi:
• 18,6% podstawy opodatkowania - dla samochodów osobowych o pojemności silnika
powyżej 2000 centymetrów sześciennych;
• 3,1% podstawy opodatkowania - dla pozostałych samochodów osobowych.
A zatem, skoro dla silnika elektrycznego nie można określić pojemności, stawka akcyzy na
samochód osobowy z silnikiem elektrycznym wynosi 3,1% podstawy opodatkowania.